VATANDAŞLIK

Gayrimenkul Satın Alımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Hakkı

Yabancı uyruklu gerçek kişilere 400.000 ABD doları ve üzeri değerde gayrimenkul satın almaları halinde istisnai prosedürler yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma hakkı verilmektedir.

Bu amaçla yabancıların:

En az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın alması gerekmektedir.

Vatandaşlık kazanma başvurusunda, gayrimenkulü bu amaçla satın aldıklarını belirtmelidir, tapuda bu amaç belirtilmelidir ve yabancının, formda beyanların yapıldığı kısımda gayrimenkulü üç yıl boyunca satmayacağını beyan etmesi gerekmektedir.

Tapu prosedürleri tamamlandığında yabancı, ilgili idarelere başvurup gayrimenkul sahibi için düzenlenecek uygunluk belgesini göndererek ikamet hakkı veya vatandaşlık talep edebilmektedir.

Gayrimenkulün tapu kaydı veya köy/mahalle, pafta, parsel, bina ve bağımsız bölüm bilgileri

Yabancının vatandaşı olduğu ülkenin düzenlediği fotoğraflı kimlik veya pasaport (Latin alfabesi dışındaki alfabelerde düzenlenen kimlik kartları ve pasaportların noter tasdikli ve yeminli çevirileri iletilmelidir)

 

İşlemin vekâlet içermesi halinde, temsile ilişin belge (vasiliğe ilişkin karar, yetki belgesi, vekâletname vb.)
İlgili belediye tarafından düzenlenen, gayrimenkulün güncel piyasa değeri hakkında belge
Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi

Satıcının bir fotoğrafı ve alıcının iki fotoğrafı (son altı ayda çekilmiş ve 6×4 cm boyutunda olmalıdır)

Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde yeminli tercüman

Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar

Yatırım Başvurusu

• Başvuru Formu

• Geçerli pasaport

• Ailenizin her bir üyesinin dört adet vesikalık fotoğrafı

• Doğum belgesi

• Oturma izni veya pasaportta geçerli Turistik Vize

• İyi tıbbi sağlık sertifikası

• Varsa, eşiniz ve çocuklarınızla ilişkinizi kanıtlayan belgeler (evlilik cüzdanı, çocukların doğum belgeleri)

• Varsa, Türkiye’deki akrabalarının TC kimlik fotokopisi ve adresi

• Uygulama vergi ödeme makbuzu

• Değerlendirme raporu

• Minimum 400.000 USD tutarında ödeme yapıldığını gösteren banka dekontu

• Tapu veya noter tasdikli mülk satın alma taahhüt belgesi

Whatsapp
1
RGY Invest ile iletişime geçiyorsunuz.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?